SHINE mediatek

 Til dig som søger materiale til eller om højtbegavede børn

Søger du en god bog eller en psykolog? På denne side har vi samlet masser af godt materiale til eller om højtbegavede børn. Materiale som vi ikke nødvendigvis selv har udarbejdet, men som måske kunne være interessant for dig.

Nogle af produkterne er gratis, andet er betalingsprodukter. 

Sådan hjælper du med at gøre en forskel

Hvis du har produceret, eller er stødt på materiale om højtbegavede børn, som du tænker bør være med på SHINE mediateket, så send et link og en beskrivelse til kontakt@shineakademiet.dk

Shine mediatek
Fællesskaber & Facebook sider
Intelligente børn
Facebookgruppen er for forældre til intelligente børn, lærere, pædagoger og andre interesserede. Her udveksles erfaringer og gode råd.
Besøg gruppe
Gifted Children
Gifted Children er et dansk netværk og interesseorganisation for højtbegavede børn og deres familier. Netværket kræver betalt medlemskab.
Besøg side
Mensa Danmark
Formålet med Mensa er, at begavede mennesker skal kunne mødes, snakke og udveksle tanker og ideer - også på tværs af landegrænser. Foreningen kræver medlemskab. For at blive medlem skal du ligge blandt de øverste 2% i en Mensa-anerkendt IK-test, Mensa Danmark har ingen aldersgrænse, men de tester kun personer ned til 14 år. Foreningen henvender sig primært til voksne.
Besøg side
Om højtbegavede børn
Bag facebooksiden står SHINE akademiet, Mysterieklubben og Clever Consulting. På siden bidrages med viden, muligheder, inspiration og interessante historier relateret til højtbegavede børns læring og trivsel.
Besøg side
Skolevægring - fagfolk og forældre
Mange højtbegavede børn i mistrives i skolen og for nogle udvikler det sig til skolevægring. Facebookgruppen Skolevægring - fagfolk og forældre er en gruppe til videndeling mellem forældre og fagfolk. Gruppen kræver medlemskab.
Besøg side
Foreningen for børn med angst
En del højtbegavede børn udvikler angst. Hvis dit barn er angst kan du måske have glæde af denne facebookside for forældre og pårørende til børn med angst. Foreningen er en del af SIND.
Besøg side
Psykolog Dea Franck
Privatpraktiserende psykolog Dea Franck med ekspertise i højtbegavede børn, unge og voksne, deler på sin facebookside opdateringer omkring forskning, erfaringer og ydelser.
Besøg side
CAGT
Colorado Association for Gifted and talented har som navnet antyder til formål at skabe trivel for højtbegavede i colorado. På siden kan man finde virkelig meget information målrettet pædagoger, undervisere, familier og politikere
Besøg side
Potential Plus UK's Online
Organisationen er hjemmehørende i Storbritannien og har siden 1967 har arbejdet med familier og skoler til gavn for højtbegavede børn. Hjemmesiden tilbyder, ud over medlemskab af deres community, en masse materiale om og til højtbegavede børn. Rigtigt meget godt materiale er gratis tilgængeligt.
Besøg side
Begavet med glæde
Begavet med Glæde er et netværk for fagfolk, politikere, forældre, børn og unge, der arbejder fagligt og uddannelsespolitisk for retten til trivsel og udfordringer for alle højtbegavede børn. Netværket kræver betalt medlemskab.
Besøg side
Previous
Next
Film & Podcasts
Hjernekassen på P1
Hvad kendetegner højt begavede børn? Hvilke specielle udfordringer har de? Hvordan kan man bedst hjælpe højt begavede børn? Vi har eksperter i studiet. Vært: Peter Lund Madsen.
Hør podcast
Psykolog Rasmus Alenkær og Rikke Christensen
Hvad vil det sige at være et højt begavet barn? Hvilke udfordringer og muligheder er der på spil, når et barn er højt begavet? Og er der noget, vi som forældre og fagprofessionelle skal have særlig fokus på, for at højt begavede børn trives?
Hør podcast
Kloge børn podcasts
Informationsmateriale produceret af Krithfilm - med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Med eksempler fra hele landet fortælles podcasts om de højtbegavede, og om hvad folkeskolen kan gøre for dem.
Hør podcast
Linda Silverman
Se oplægget af Dr. Linda Silverman ved konferencen 'Talentudvikling og højtbegavede børn og unge' d. 2. april 2019. Afholdt af DPU, Aarhus Universitet. Linda Silverman deler mange af sine foredrag på YouTube, så der er meget inspiration at hente der.
Se video
Kloge børn film
Informationsmateriale produceret af Krithfilm - med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Med eksempler fra hele landet fortælles i 9 små kortfilm om de højtbegavede, og om hvad folkeskolen kan gøre for dem.
Se film
Heidi Hass Gable
Se oplægget af Heidi Hass Gable. "Gifted, creative and highly sensitive children", TEDxLangleyED
Se video
Dr. Dan Peters
Common Characteristics of Gifted Youth, by Dr. Dan Peters, Summit Center
Se video
Joseph Renzulli
What is Giftedness? Joseph Renzulli er en amerikansk pædagogisk psykolog. Han udviklede den treringede model for begavelse, som fremmede en udvidet opfattelse af begavelse.
Se video
Michelle Barmazel
Foredrag af Michelle Barmazel "Why gifted may not be what you think" Stanford Business School-kandidat og nuværende Harvard KennedySchool MC/MPA-kandidat kaster nyt lys over uddannelse til højtbegavede.
Se video
Previous
Next
tekst 6
Litteratur
Hurtige hjerner
Forfatter: Heidi Karina Schiøtz En følelsesmæssig, social og faglig forældreguide. Bogen giver indblik i, hvorfor dit barn måske oplever, forstår og møder verden på en anderledes og mere intens måde end de fleste andre børn. Bogen indeholder konkrete tips, der kan fungere som inspiration
De intelligente børn
Børn med særlige forudsætninger Forfatter: psykolog Ole Kyed. Beretninger fra forældre om, hvordan de har håndteret det at have et eller flere børn med særlige forudsætninger, og forfatterens psykologiske vurdering af disse børns behov
Højtbegavede børn i skolen
Velskrevet bog skrevet af Mette Kongstad Welling og Rasmus Welling Bogen er særligt henvendt til skolelærere, men andre der beskæftiger sig med skolebørn, kan også have stor gavn af at læse store dele af bogen.
Højtbegavede børn i familien
Forfatter: Mette Kongstad Welling Vejledning til, hvordan familien kan fungere, både når den eller barnet er i trivsel eller i mistrivsel. Fin bog for familier til højtbegavede børn.
Talent i skolen : identifikation, undervisning og udvikling
Forfattere: Poul Nissen. Ole Kyed og Kirsten Baltzer. Bogen inddrager den nyeste danske og internationale pædagogiske forskning inden for talentpleje og byder ind med initiativer, der kan støtte op om de særligt begavede børn.
Dygtig, dygtigere, dygtigst
Talentudvikling gennem differentieret undervisning. Forfattere: Kirsten Baltzer, Ole Kyed og Poul Nissen. Bogen stiller skarpt på skolernes begavede og talentfulde elevers faglige udvikling og trivsel. Bogen kan læses som et bud på talentudviklende praksis i en inkluderende skole med fokus på undervisningsdifferentiering.
Giftedness 101
Bog på engelsk skrevet af den internationalt anerkendte psykolog Ph.D. Linda Silverman. Bogen giver et kortfattet, tilgængeligt overblik over et af de vigtigste og mest udfordrende emner inden for psykologi, uddannelse og høj begavelse. Bogen kan blandt andet købes hos Saxo
Elever med akademisk talent i skolen
Forfatter Ella Cosmovici Idsøe, professor i psykologi ved National Center for Science in Education, Universitetet i Oslo. Hvordan ved man, om en elev har fagligt talent, og hvad kan skolen gøre for at motivere og stimulere det faglige talent?
Højt begavedebørn i børnehavealderen
Forfatter Branca Lie. Bogen henvender sig til studerende og professionelle indenfor det psykologisk-pædagogiske område samt til forældre til højt begavede børnehavebørn.
Udfordrende undervisning
Forfatter: Kirsten Baltzer. Trivsel og læring går hånd i hånd for dygtige og usædvanlig højt begavede elever i skolen. Med ABC-modellen får lærerne et praktisk redskab til, hvordan de planlægger deres udfordrende undervisning.
Fra Fravær Til Fælleskab
Forfatter: Gro Emmertsen Lund. Bogen sætter fokus på de forhold i skolen, som har betydning for, om børn kommer i skolen. Bogen giver både en teoretisk ramme for begrebet skolefravær samt nogle værktøjer til, hvordan lærere og pædagoger kan forebygge fraværet, samarbejde med forældrene og hjælpe eleverne.
Hukommelses- strategier
Forfatter: Trine Trentemøller. Denne bog handler om, hvordan man kan hjælpe børn med at udvikle gode hukommelsesstrategier. Bogen indeholder relevant viden om hukommelsen og helt konkrete bud på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så alle børn efterfølgende kan huske indholdet i undervisningen.
Previous
Next
Psykologer, tests og diagnoser
SHINE intelligenstjek
Skab let og hurtigt en elevprofil, der indikerer, om din elev er højtbegavet. Værktøjet er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Rikke Christensen og psykolog Dea Franck, på baggrund af mange års kliniske, praktiske og didaktiske erfaringer med børn i den danske grundskole. SHINE intelligenstjek er HELT gratis
Prøv tjekket
Diagnoser - 2e
2e er en forkortelse for to gange ekstraordinær, et udtryk, der ofte bruges til at beskrive børn, der er exceptionelle, fordi de er begavede, og samtidig har indlæringsvanskeligheder. Hos The 2e Resource får du adgang til artikler fra eksperter på området.
Besøg siden
Video om WISC test
Visuel podcast om WISC testen med psykolog Dea Franck og skolekonsulent Rikke Christensen. De to eksperter i højtbegavede børn går i dialog om WISC-V testen. Hvad kan jeg bruge testen til? Hvad siger den samlede IQ om barnet? Og hvad med diagnoser?
Læs om kurset
Psykolog, Dea Franck
Smørum, Storkøbenhavn. Dea Franck er medudvikler af SHINE intelligenstjek.
Besøg Dea Franck
Psykolog, Siri Wetlesen
MINTERAPI, Hellerup.
Besøg MINTERAPI
Cefibu
Psykologerne Julie, Rikke og Ingvild i Nordsjælland
Besøg Cefibu
Neuropsykologisk praksis
Psykolog Luise Bæk Bomme hos Neurologisk praksis i Aahus
Besøg Neuropsykologisk praksis
Psykolog Berit Zankel
Odense
Besøg Berit Zankel
Psykolog Lis Jønsson
PsykologCentrum, Aarhus
Besøg PsykologCentrum
FAMILIE KOMPASSET
Psykolog Rikke Solgerd Cornelsen, Hillerød
Besøg FAMILIE KOMPASSET
Psykolog Bente Edslev
Risskov. Kontakt: benteedslev24@gmail.com
Børnepsykologisk Praksis
Psykolog Karen Riber, Bagsværd
Besøg Børnepsykologisk Praksis
Psykolog Lone Hasselmark
Ballerup. Kontakt lone.hasselmark@gmail.com
Psykolog Ole Kyed
Kgs. Lyngby, Storkøbenhavn
Besøg Ole Kyed
Previous
Next
Undervisning
Drilske opgaver
Mensa har lavet en serie med opgaver velegnede til ekstra opgaver til de hurtigste elever.
SHINE Grundkursus
Grundkurset er målrettet lærere og skoleledere i grundskolen. Med blot 3 moduler (ca. 4 timers online undervisning) får I et fælles sprog og referenceramme om højtbegavede elever og konkrete værktøjer til identifikation og undervisning af højtbegavede elever.
Læs mere
Hovedbrud - Naturvidenskab og Filosofi
En fagbog til børn, som skal udvide forståelsesrammerne omkring videnskab og filosofi. Både Johan Olsen og Vincent Hendricks besidder stor faglig kompetence, skriver med humor og forstår at gøre det uforståelige forståeligt.
Et Prik, Der Ændrede Verden
Bogen om vacciner. Johan Olsen fortæller med stort fagligt overskud, hvordan malkepiger, syge høns og en muggen blomme blev nøglen til, at vi i dag kan slå en verdensomspændende pandemi ned med et lille prik.
Hvad Er Et Æg?
Bogen om videnskab i hverdagen. Dyk ned i Johan Olsens inspirerende, naturvidenskabelige fortællinger om de ting, vi omgiver os med til daglig.
Clever Consulting
Clever Consulting tilbyder foredrag, temadage og kompetenceudvikling for skoler i hele landet.
Læs mere
Mysterieklubben
Mysterieklubben laver undervisningsforløb med udgangspunkt i escape rooms. Alle er med i det fælles forløb, og alle har de forskellige opgaver og mål, der sikrer at alle bliver udfordret og motiveret
Læs mere
Previous
Next
Underholdning
Træn din hjerne
Sjove apps, der træner og holder gang i din hjerne
Se spil
Lær at løse Rubik´s Cube på 15 min.
Rasmus Alenkær viser hvordan man laver en Rubik´s Cube
Se Video
For sjov IQ testen
Mensa har udviklet en for sjov IQ test baseret på Raven matricer, ligesom Mensas egen IQ test..
Prøv testen
Hannah Gadsby's Standup
How Hannah Gadsby's High-Functioning Autism Works | Netflix Is A Joke
Besøg YouTube
Gifted
Fin og rørende Chris Evans film om den højtbegavede 7 årige pige Mary, der vokser op sammen med sin onkel. Filmen stiller spørgsmålet - er høj begavelse en gave eller en forbandelse, og forpligter evnerne?
Se trailer
Previous
Next
Skoler for højtbegavede
Skolen Bifrost
Privatskole, Roskilde
Besøg skolen
Leonardo skole
Privatskole, Køge
Besøg skolen
MENTIQA
Privatskole, Nordjylland
Besøg skolen
Davinciacademy
Efterskole, Nørager
Besøg skolen
Previous
Next
Scroll til toppen