Tønder - sådan blev de klar

Fredag d. 29. oktober 2021 var en ganske særlig mærkedag: Folkeskoleforligskredsen indgik en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, herunder en aftale om screening og indsatser målrettet højtbegavede børn i skolen. Dermed står skoler og kommuner overfor en opgave, som kan være svært ved at få greb om.

Fra skoleåret 2024 skal folkeskolen være  klar til at identificere og undervise højtbegavede børn.

Smugkig: lektion fra kurset “identifikation”

I Tønder har kommunen igangsat et initiativ, der allerede nu klæder 80 af deres undervisere, fordelt på 3 af kommunens 4 distriktsskoler, på til opgaven. Gennem et online kompetenceforløb fik skolerne og lærerne en fleksibel mulighed for at tilegne sig viden og værktøjer til at identificere og undervise højtbegavede elever.

Frivilligt tilbud til skolerne

I Tønder valgte forvaltningen at gøre det frivilligt for skolerne at deltage. Tre ud af fire distriktsskoler tog imod tilbuddet. Over en 4 måneders periode kom skolerne gennem 3 timers online videopræsentation fordelt på 3 kurser: Introduktion, identifikation og undervisningsdifferentiering.

Forløbets online format gjorde det muligt for skolerne at gennemfører kurserne, når de ville, og hvorfra de ville. Flere af deltagerne valgte at se kurserne med deres klasse- eller årgangsteam og sammen bruge materialets refleksionsspørgsmål. Undervejs i kurserne var der mulighed for både at pause eller gense særlige sekvenser.

Lederne deltog også. Nogle var med mens kurserne blev set, nogle brugte kurserne som punkt i forbindelse med MUS, mens andre samlede op i forbindelse med teammøder.

For at sætte viden og erfaringer bedst muligt i spil på tværs af skolerne, afholdt forvaltningen, skolelederne og SHINE hver måned i et tværgående opsamlingsmøde. Ud over at skabe rum for videndeling tjente møderne også det formål at støtte lederne i implementering af viden og værktøjer.

Det siger lederne om kurset

 • Der er kommet nyt fokus på helt konkrete elever.
 • Sproget om eleverne har ændret sig. Lærerne taler om elevernes styrker og muligheder.
 • Refleksionsspørgsmålene har givet anledning til drøftelse på tværs af årgangsteams med fokus på det faglige og differentiering af fagene.
 • Der er sat gang i noget, som ikke bare handler om de højtbegavede elever.
 • Fedt, at man kan stoppe videoerne og tage diskussioner undervejs.
 • Lærerne er glade for, at de kan se lektionerne, når de har tid.
 • Særligt Intelligenstjekket er rigtig godt. Det giver en hurtig fornemmelse af eleven.

Det siger lærerne om kurset

I februar afsluttede den første skole forløbet. 72% af lærerne vurdere, at generel viden om højtbegavede elever, deres styrker og udfordringer er AFGØRENDE for at kunne udvikle deres læring og trivsel i undervisningen. De resterende 8% mener, at det er MEGET AFGØRENDE.

 Vigtige grunde til at identificere højtbegavede elever:

 • “At kunne understøtte dem bedre”. 
 • “At kunne forstå deres adfærd”.
 • “Forebygge og afhjælpe evt. mistrivsel”.
 • “Klarhed over hvorfor de til tider keder sig/forstyrrer“.
 • “Bedre mulighed for at kunne tilgodese deres behov“.

ABC-differentieringen største styrker:

 • “Nemt at arbejde ud fra”.
 • “Større motivation og flere udfordringer“.
 • “Kan bruges for alle i klassen“.
 • “Igennem ABC har man mulighed for at nå alle elever“.
 • “Opmærksomhed hos eleverne omkring egen læring“.

Dine muligheder

Med en online tilgang er det muligt at tilpasse kompetenceudviklingen, så den passer til den enkelte kommune eller skole. Det er både, når det kommer til, hvornår på skoleåret det passer de enkelte skoler, hvor mange der skal deltage, og hvordan lærerne vil arbejde med både kurser og afprøvning undervejs. Den største fordel er dog, at fraværende eller nye lærere uden yderligere omkostninger får mulighed for hurtigt at kunne indgå i arbejdet. Det skal være let at blive klogere på højtbegavede elever – også i en hektisk skolehverdag.

Scroll til toppen